Catàleg de serveis

Cada tràmit a realitzar amb l'Ajuntament disposa d'una sol·licitud, amb tota la informació sobre el mateix, normativa que l'afecta, instàncies PDF i la possibilitat de realitzar-lo telemàticament. Pot buscar el tràmit per nom o per àmbit. Per a realitzar sol·licituds no contemplades en el catàleg, pot usar la sol·licitud de propòsit general.

Si com a persona física desitja ser notificat per via telemàtica per a qualsevol tramiti a realitzi amb l'Ajuntament, pot sol·licitar-lo fent ús de la Sol·licitud de consentiment.

Tabla de servicios