Inicio -> Fecha y hora oficial de la Sede Electrónica

Data i hora oficial de la Sede Electrónica

 

La data i hora oficial de la Seu Electrònica és un dels requeriments bàsics per al registre electrònic de documents, escrits i comunicacions que requereixen el còmput de terminis tant als ciutadans com per a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.

Per a qualsevol gestió, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit. El servei que proporciona la data i hora oficial és ofert pel Real Observatori de l'Armada i la Seu Electrònica està sincronitzada amb ell.

Regulació legal

  • L'article 31.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: "El registre electrònic de cada Administració o Organisme es regirà a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la Seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible".
  • L'article 15.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el que es preveu sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre

 

Per a verificar l'hora oficial en un moment donat, situe el cursor damunt de l'hora i data que es mostra en la capçalera de la Seu Electrònica i premi en ella. En passar el cursor per damunt es mostrarà un missatge amb el contingut "Actualitzar".

20 de Novembre de 2020